Katedrálny organový festival

V Katedrále-Bazilike sv. Emerána (Nitriansky hrad)

Najbližší koncert

O nás

Katedrálny organový festival vznikol ako medzinárodné podujatie v roku 2017, iba niekoľko mesiacov po dokončení stavby organa firmou Kögler z Rakúska. Jeho skvostný zvuk si našiel svojich fanúšikov ako v oblasti liturgickej, tak aj koncertnej hudby. Za prvý rok svojej existencie na ňom odohralo svoje koncerty vyše 20 interpretov zo Slovenska a z rôznych štátov Európy a zámoria, pričom vyjadrili svoje uznanie ako nástroju, tak aj prekrásnej katedrále, ktorej architektúra v symbióze s organovou hudbou chytí za srdce nejedného poslucháča i interpreta.

Koncerty Katedrálneho organového festivalu v Nitre sa odohrávajú v mesiaci september vo večerných hodinách. Dramaturgiu koncertov tvoria prevažne diela starej hudby, ale aj diela 20. a 21. storočia v podaní slovenských, európskych i mimoeurópskych interpretov. Ide o organistov s medzinárodným renomé, ktorí účinkujú po celom svete a svojou prítomnosťou v Nitre zaraďujú aj Katedrálny organový festival medzi významné festivaly organovej hudby na svete. Tak sa idea priblížiť organové umenie nitrianskemu a slovenskému publiku môže naozaj uskutočňovať.

Img

Katedrálny organový festival

Aktuality - Čo nové sa plánuje / Čo sa bude hrať.

Naposledy aktualizovaný: March 23, 2020

Mobil: +421911051196

Email: vladokopec@gmail.com

Adresa: Bazilika sv. Emeráma, Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A, 950 50 NITRA, Slovenská republika (Slovak republic)

Nová webová stránka

Vitajte na novej webovej stránke, na ktorej získate lepší prehlad o organových koncertoch.

Naši sponzori a organizátori

Vďaka patrí Biskupstvu Nitra a Nitrianskej sídelnej kapitule, ktorí veľkodušne podporujú myšlienku tohto festivalu. V neposlednom rade treba poďakovať aj sponzorom festivalu, Poisťovni Uniqa a Nitra Invest, ktoré sa nadchli myšlienkou Katedrálneho organového festivalu v Nitre a veľkoryso ho finančne podporujú už od jeho vzniku.

Biskupstvo Nitra

Biskupstvo Nitra

Organizátor

Castellum, n. o.

Castellum, n. o.

Organizátor

Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra

Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra

Sponzor

Nitra Invest

Nitra Invest

Sponzor

Poisťovňa Uniqa

Poisťovňa Uniqa

Hlavný sponzor