Dispozícia organa

Dispozícia organa firmy kögler v Katedrále-Bazilike sv. Emerána (Nitriansky hrad)

Sťiahnuť pdf

Naši sponzori a organizátori

Vďaka patrí Biskupstvu Nitra a Nitrianskej sídelnej kapitule, ktorí veľkodušne podporujú myšlienku tohto festivalu. V neposlednom rade treba poďakovať aj sponzorom festivalu, Poisťovni Uniqa a Nitra Invest, ktoré sa nadchli myšlienkou Katedrálneho organového festivalu v Nitre a veľkoryso ho finančne podporujú už od jeho vzniku.

Biskupstvo Nitra

Biskupstvo Nitra

Organizátor

Castellum, n. o.

Castellum, n. o.

Organizátor

Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra

Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra

Sponzor

Nitra Invest

Nitra Invest

Sponzor

Poisťovňa Uniqa

Poisťovňa Uniqa

Hlavný sponzor